لطفا صبر کنید

پنجمين نشست منطقه اي گروه مشورتي خاورميانه و شمال آفريقا (RCG BMENA) تشكيل مي شود

  • سه‌شنبه 26 دی 1391
پنجمين نشست منطقه اي گروه مشورتي خاورميانه و شمال آفريقا (RCG BMENA) تشكيل مي شود