لطفا صبر کنید

پایین ترین سطح شاخص اقتصاد جهان در 28 سال گذشته

  • شنبه 10 اسفند 1387
پایین ترین سطح شاخص اقتصاد جهان در 28 سال گذشته