لطفا صبر کنید

پاسخ ICC به اجلاس هامبورگ گروه 20

  • شنبه 24 تیر 1396
پاسخ ICC به اجلاس هامبورگ گروه 20

اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) بیانیه زیر را در پی انتشار بیانیه اجلاس گروه 20 در هامبورگ منتشر ساخت.

 

«مارکوس والنبرگ (Marcus Wallenberg)»، رئیس گروه مشورتی ICC به گروه 20 گفت:

 

«در ماه‌های اخیر برای ما روشن شده است که گروه 20 می‌بایست به حفظ بازارهای باز برای تجارت و سرمایه‌گذاری پایبند باشد. ما از موفقیت اجلاس هامبورگ در حفظ موضع دیرپای گروه 20 در تداوم مقابله علیه حمایت‌گرایی در تمامی اشکال آن استقبال می‌کنیم.

 

هم اکنون جامعه کسب و کار و صنعت در سراسر جهان خواستار آن است که رهبران گروه 20 به گفته‌های خود جامه عمل بپوشانند. اغلب در زمان تجارت، میان تعهدات اجلاس و پیاده‌سازی آن تفاوت مشاهده می‌کنیم. مفاهیم معرفی شده اخیرا نباید به بهانه‌ای برای حمایت‌گرایی تبدیل شوند. با توجه به رشد جهانی نامشخص، جایی برای کوتاه آمدن گروه 20 از تعهد خود برای حفظ بازارهای باز کوتاه نیست.»   

 

«جان دنیلوویچ (John Danilovich)»، دبیرکل  ICCگفت:

 

«تمرکز گروه 20 بر تقویت سیستم تجارت چندجانبه را مورد ستایش می‌دانیم. یک سیستم تجارت قوی و قانون‌محور پیش‌نیاز و لازمه دستیابی به جاه‌طلبی‌های رهبران گروه 20 در ایجاد جهانی‌سازی برای همگان است.

 

ما از توجه بیانیه هامبورگ بر حداکثرسازی ظرفیت دیجیتالی‌سازی و تجارت الکترونیک به عنوان نیروی رشد فراگیر استقبال می‌کنیم. با در نظر گرفتن سیاست‌های درست جهانی می‌توان فرصت اطمینان‌بخشی به تمام بنگاه‌ها در اندازه، بخش و یا موقعیت‌های مختلف جهت بهره‌مندی از دسترسی برابر به بازارهای بین‌المللی را پدید آورد. ایجاد مقررات جهانی برای تجارت الکترونیک باید هدف اصلی کنفرانس آتی سازمان تجارت جهانی در دسامبر باشد.