لطفا صبر کنید

پاسخ رئيس ICC به كميته گروه 20

  • چهارشنبه 21 تیر 1396
پاسخ رئيس ICC به كميته  گروه 20

سانیل بیهارتی میتال (Sunil Bharti Mittal رئیس اتاق بازرگانی بین المللی (ICC)‌به دنبال نتایج جلسه هامبورگ گروه 20 بیانیه زیر را منتشر نمود:

 

 

"ما نحوه رهبری ریاست جمهوری آلمان در حفاظت امنیتی نتایج جلسه گروه 20 در هامبورگ که بر اهمیت همکاری بین‌المللی در مقابله با چالش‌های جهانی تاکید داشت، را می‌ستاییم. یکپارچگی اقتصادی یک نیروی مرکزی در نجات میلیون‌ها نفر از فقر است. اما  افزایش قوانین جهانی  و موسسات چند جانبه مستحکم در راستای کسب اطمینان از این امر که جهانی‌شدن به نفع همگان است، ضروری هستند.

 

 

رهبران گروه 20 به صراحت بر نقش مرکزی دیجیتالی‌شدن و اتصالات سیار در پیشبرد توسعه پایدار و رشد فراگیر تاکید نمودند. ما از گروه 20 می‌خواهیم که به سرعت در راستای تعهدات خود برای به‌کار‌گیری قدرت اینترنت به عنوان نیرویی برای توانمندسازی اقتصادی و کسب مزایای اجتماعی، به سمت جلو حرکت کنند. نشست گروه 20 به همراه رهبری مقتدرانه می‌تواند به عنوان نقطه شروع برای طراحی یک دوره جدید برای جهانی‌شدن فراگیر و توسعه پایدار شود.

 

 

تقویت و نوسازی سیستم تجارت چند جانبه مبتنی بر قوانین، می بایست هدف اصلی برای رهبران گروه 20 در ماه‌های آتی باشد. کسب و کار جهانی آماده است تا با تمام دولت‌ها به منظور ارایه تعهد گروه 20 به تامین امنیت نتایج موفقیت آمیز برای کنفرانس وزیران سازمان تجارت جهانی (WCF) در ماه دسامبر همکاری داشته باشد."