لطفا صبر کنید

وزير صنايع: شرط 20 درصدي صادرات در تمام سرمايه‌گذاريهاي خارجي لحاظ شود

  • سه‌شنبه 19 اردیبهشت 1385
وزير صنايع: شرط 20 درصدي صادرات در تمام سرمايه‌گذاريهاي خارجي لحاظ شود