لطفا صبر کنید

وزير بازرگاني: نسبت به فعاليت اتاق‌هاي بازرگاني در استان‌ها انتقاد داريم

  • سه‌شنبه 18 مهر 1385
وزير بازرگاني: نسبت به فعاليت اتاق‌هاي بازرگاني در استان‌ها انتقاد داريم