لطفا صبر کنید

وزير بازرگاني در گفت‌وگو با ايسنا: صادركنندگان عمدتا با شناخت سطحي وارد بازارهاي جهاني مي‌شوند

  • دوشنبه 04 اردیبهشت 1385
وزير بازرگاني در گفت‌وگو با ايسنا: صادركنندگان عمدتا با شناخت سطحي وارد بازارهاي جهاني مي‌شوند