لطفا صبر کنید

هشتمین کنگره اتاق های بازرگانی جهان در کجا برگزار می شود، دبی یا قطر ؟

  • شنبه 11 اردیبهشت 1389
هشتمین کنگره اتاق های بازرگانی جهان در کجا برگزار می شود، دبی یا قطر ؟