لطفا صبر کنید

هدایت اولویت های کسب و کار برای G20 توسط ICC

 • شنبه 14 بهمن 1402
هدایت اولویت های کسب و کار برای G20 توسط ICC

چهار تن از رهبران اتاق بازرگانی بین المللی جهت هدایت کارگروه های B20 منصوب شدند

 

B20 پلتفرمی سازمان یافته برای جامعه بین‌المللی کسب و کار محسوب میگردد که در جهت حمایت از فعالیتسیاستگذاران از سال 2010به رهبران گروه 20 در جهت اتخاذ تصمیمات سیاستی بر پایه نیازهای مقتضی یاری رسانده است. و برزیل انجام امور مربوطه به B20‌را در سال 2024، بر عهده گرفته است  

ماریا فرناندا گارزا-رییس، جان دنتون-دبیر، لاما السلیمان-عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی بین المللی و ماری کریستین نایب رییس اول فدراسیون اتاق های بازرگانی جهان به عنوان روسای مشترک کارگروه ها و شورای اقدام پیرامون تمامیت و انطباق، تامین مالی و زیرساخت، استخدام و آموزش، بانوان، تنوع و شمولیت در کسب و کار تعیین شدند

اتاق بازگانی بین المللی امسال نیز به عنوان یکی از شرکای B20 و دارای نقشی حیاتی در هدایت اولویت های کسب و کار محسوب میگردد

رویداد افتتاحیه B20 در تاریخ 29 ژانویه با حضور دبیر کل اتاق بازرگانی بین المللی برگزار شد و وی پیرامون موضوع نوآوری و پایداری کسب وکار به ایراد سخنرانی پرداخت

مباحث و مذاکرات B20 برزیل برپایه 5 محور اصلی به شرح ذیل می باشند

 • توسعه رشد همه گیر، مبارزه با گرسنگی، فقر و نابرابری
 • ترغیب و تشویق برای تحول به سمت صفرخالص کربن و  کاهش گازهای گلخانه ای
 • افزایش بهره وری از طریق نوآوری
 • ترغیب برای پایداری زنجیره های جهانی ارزش
 • ارزش نهادن به سرمایه انسانی

محورهای مزبور شامل موارد ذیل میگردد

 • تجارت و سرمایه گذاری
 • استخدام و آموزش
 • تحول دیجیتال
 • انتقال انرژی
 • تامین مالی و زیرساخت
 • تمامیت و انطباق
 • سیستم های غذایی پایدار و کشاورزی
 • بانوان، تنوع و شمولیت در کسب و کار