لطفا صبر کنید

نژادحسينيان:قيمت ‌نفت خام به 100 دلار مي‌رسد

  • شنبه 14 مرداد 1385
نژادحسينيان:قيمت ‌نفت خام به 100 دلار مي‌رسد