لطفا صبر کنید

نمونه قراردادهاي بين‌المللي ICC، ابزاري مطمئن براي تجارت

 • یکشنبه 22 شهریور 1394
نمونه قراردادهاي بين‌المللي ICC، ابزاري مطمئن براي تجارت

نمونه قراردادهاي ICC، مجموعه‌اي منحصر به فرد از ابزارهاي تجارت است كه مجموعه‌‌اي از حقوق و تعهدات جامع را به صورت موجز و كاربردي براي تمامي طرفين تجارت به طرز عادلانه و متوازني ارائه مي‌كند. اين مجموعه مشتمل بر 13 نمونه قرارداد بين‌المللي ICC با عناوين زير است كه فعالين تجارت با بهره‌گيري از آنها مي‌توانند از منافع خود در فعاليت‌هاي بين‌المللي حراست نمايند.

 

 • ICC Model International Sale Contract
 • ICC Model International Franchising Contract
 • ICC Model Occasional Intermediary Contract
 • ICC Model Subcontract
 • ICC Model Turnkey Contracts for Major Projects
 • ICC Model International Trademark License  
 • ICC Model International Transfer of Technology Contract
 • ICC Model Confidentiality Agreement  
 • ICC Model Distributorship Contract
 • ICC Model Selective Distributorship Contract
 • ICC Model Commercial Agency Contract
 • ICC Short Form Model Contracts
 • ICC Model Merger & Acquisitions Contract 1- Share Purchase Agreement

 

متقاضيان دريافت نمونه قراردادهاي بين‌المللي مي‌توانند به وب‌سايت ICC به نشاني اينترنتي زير مراجعه نمايند (توصيه مي‌شود كه قبل از استفاده از هر يك از نمونه قراردادها و براي تطبيق آنها با هر مورد خاص، نظر مشاورين حقوقي و مالي خود را اخذ نموده و در صورت لزوم به دفتر خدمات مشورتي و يا دبيرخانه كميته ايراني ICC مراجعه فرمايند):

 

http://store.iccwbo.org/model-contracts