لطفا صبر کنید

نشست كميسيون سياست تجارت و سرمايه گذاري ICC همزمان با مجمع عمومي WTO در ژنو برگزار مي‌شود

  • چهارشنبه 16 مرداد 1392
نشست كميسيون سياست تجارت و سرمايه گذاري ICC همزمان با مجمع عمومي WTO در ژنو برگزار مي‌شود