لطفا صبر کنید

نشست سران کسب و کار برای بررسی بهبود اوضاع اقتصادی جهان در هنگ کنگ

  • سه‌شنبه 19 مهر 1390
نشست سران کسب و کار برای بررسی بهبود اوضاع اقتصادی جهان در هنگ کنگ