لطفا صبر کنید

نشست خبری رییس و دبیرکل کمیته ایرانی ICC با رسانه های جمعی پس از سفر به پاریس

  • شنبه 16 بهمن 1389
نشست خبری رییس و دبیرکل کمیته ایرانی ICC با رسانه های جمعی پس از سفر به پاریس