لطفا صبر کنید

نخستین گردهمایی رؤسای کل منطقه آسیا-پاسیفیک برگزار شد

  • یکشنبه 10 آذر 1387
نخستین گردهمایی رؤسای کل منطقه آسیا-پاسیفیک برگزار شد