لطفا صبر کنید

نخستین اجلاس کمیسیون بانکداری ICC در منطقه خلیج فارس برگزار شد؛ ابراز نگرانی از وضعیت نابسامان بازارهای سرمایه جهان

  • دوشنبه 26 اسفند 1387
نخستین اجلاس کمیسیون بانکداری ICC در منطقه خلیج فارس برگزار شد؛ ابراز نگرانی از وضعیت نابسامان بازارهای سرمایه جهان