لطفا صبر کنید

نحوه حل مشكلات تحويل كالا در قراردادهاي خريد يا فروش خارجي چيست؟

  • چهارشنبه 27 فروردین 1393
نحوه حل مشكلات تحويل كالا در قراردادهاي خريد يا فروش خارجي چيست؟