لطفا صبر کنید

نتایج انتخابات شورای عمومی فدراسیون جهانی اتاق های بازرگانی (WCF) اعلام شد

  • شنبه 09 بهمن 1389
نتایج انتخابات شورای عمومی فدراسیون جهانی اتاق های بازرگانی (WCF) اعلام شد