لطفا صبر کنید

نتایج ارزشیابی سمینار آموزشی " هوش تجاری (Business Intelligence)" منتشر شد

  • شنبه 02 آذر 1387
نتایج ارزشیابی سمینار آموزشی " هوش تجاری (Business Intelligence)" منتشر شد