لطفا صبر کنید

نتایج آخرین نظرسنجی ICC و Ifo منتشر شد؛ چشم انداز اوضاع اقتصادی جهان در سال جدید

  • یکشنبه 20 دی 1388
نتایج آخرین نظرسنجی ICC و Ifo منتشر شد؛ چشم انداز اوضاع اقتصادی جهان در سال جدید