لطفا صبر کنید

نتايج آخرين نظرسنجيICC و IFO نشان داد؛‍‍ تداوم كاهش در شاخص وضعيت اقتصاد جهان

  • چهارشنبه 08 آذر 1391
نتايج آخرين نظرسنجيICC  و IFO نشان داد؛‍‍  تداوم كاهش در شاخص وضعيت اقتصاد جهان