لطفا صبر کنید

نامه سرگشاده دبیرکل اتاق بازرگانی بین‌المللی خطاب به وزرای بازرگانی کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی(WTO)

  • چهارشنبه 09 اسفند 1402
نامه سرگشاده دبیرکل اتاق بازرگانی بین‌المللی خطاب به وزرای بازرگانی کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی(WTO)

وزرای محترم 
در آستانه سیزدهمین کنفرانس وزرای بازرگانی کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی از طریق این نامه قصد دارم، شما را ترغیب نمایم هرگونه تلاشی را انجام دهید تا از این موضوع اطمینان حاصل شود که نتایج ملموس کنفرانس مزبور در راستای تقویت سیستم تجارت چندجانبه گام برخواهد داشت. 
به بیان واضح تر: کسب و کار جهانی  به سبب فرسایش تدریجی سیستم سازمان تجارت جهانی طی سال های اخیر و‌ به ویژه به سبب مداخلات تجاری یکجانبه و حمایتی در سرتاسر اقتصاد جهانی، دچار نگرانی فزاینده ای شده است.
تاثیر خالص این روند از دیدگاه اقتصاد واقعی منتج به از میان بردن ثبات اقتصادی، ممانعت از ایجاد شغل و تشدید نابرابری ها در سطح جهانی خواهد شد. 
طی این نامه از شما درخواست مینمایم تا ارزش فوق العاده سیستم سازمان تجارت جهانی و مشارکت آن را در توسعه جهانی، سطح زندگی بشر و امرارمعاش در سرتاسر جهان را در نظر قرار دهید. ارزش مزبور نه تنها عاملی برای رشد اقتصادی و کامیابی محسوب میگردد بلکه شبکه امنیت حیاتی است که اهمیت آن می بایست درنظر گرفته شود و به عنوان امری بدیهی تلقی نگردد.
جامعه تجارت جهانی درحمایت خود از سیستم تجارت چندجانبه و فعالیت سازمان تجارت جهانی ثابت قدم می باشد.
با داشتن اراده سیاسی درست معتقد می باشیم که سیزدهمین دوره کنفرانس وزرای بازرگانی کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی ارائه دهنده فرصتی مناسب است برای تقویت سیستم تجارت جهانی از طریق حمایت مجدد از تعهد اعضای سازمان مزبور نسبت به  اصول اساسی سازمان وتضمین این موضوع که سازمان میتواند حمایت خود را از  کامیابی جهانی از طریق تقویت روابط آزاد، با ثبات و قابل پیشبینی در جهانِ به سرعت در حال تغییر ادامه دهد.  
در این زمینه، کنفرانس مزبور نیازمند است تا در سه حوزه کلیدی به شرح ذیل به نتایج ملموس و کاربردی دست یابد:
1.    حمایت و تقویت و بهبود سازمان تجارت جهانی از طریق ارائه یک نقشه راه واضح برای اصلاحات 
ما از اعضای سازمان تجارت جهانی میخواهیم تا برتعهد خود نسبت به اصول بنیادین سازمان ادامه دهند وهم راستا با آن دیدگاه کلی برای اصلاحات هر سه رکن سازمان متشکل از مذاکره، نظارت و مشورت و حل و فصل اختلافات را درنظر داشته باشند و به یک توافق برای برنامه کاری ملموس در راستای اصلاحات دست یابند.
هر تلاشی برای اصلاحات سازمان می بایست تمامی مقوله های مرتبط با سیاست گذاری، موضوعات حقوقی و سازمانی را لحاظ قراردهد زیرا هرگونه عدم توازن منتج به عدم ثبات میگردد. شکست در یک عملکرد منتج به تضعیف دیگر کارکردها خواهد شد. 
با درنظرگرفتن این موضوع که اصلاحات در یک زمان و تواماً صورت نمی‌پذیرد، ما از اعضای سازمان درخواست مینماییم تا به مرتفع ساختن بحران ساختار حل و فصل اختلافات سازمان به عنوان موضوعی فوری بپردازند.

2.    حفاظت‌، توسعه نوآوری و رشد دیجیتال 
امروزه کسب و کار مُدرنی وجود ندارد که به ابزار وخدمات دیجیتال برای مدیریت و توسعه عملکرد خود وابسته نباشد. 
در این زمینه، قوانین تجارت دیجیتال موثر،به عنوان امری حیاتی در راستای ارائه موارد قابل پیشبینی و قطعی به تجار برای فعالیت در دنیای دیجیتال، محسوب میگردند. اکنون زمانی است که توافق توقف مقطعی عوارض گمرکی بر انتقالات الکترونیک که از سال 1998 تجارت دیجیتال را قادر به شکوفا شدن نمود و زمینه کاری را برای کسب و کارهای خرد، متوسط و کوچک در سطح جهانی از طریق جلوگیری از اعمال تعرفه های سنگین و قوانین و روند های غیرضروری و به تعویق اندازنده،  تسهیل نمود، می بایست نه تنها تمدید گردد بلکه به امری دائمی مبدل شود. پذیرش انقضای این توافق، شکستی تاریخی برای سازمان تجارت جهانی و بیشتر از آن برای اقتصاد واقعی جهانی خواهد بود. 

3.    شتابدهی به مذاکرات پیرامون تجارت و ثبات زیست محیطی 
به دلیل عدم تقارن در سیاست های پایداری ملی و عدم توافقات تجاری رو به رشد، نیاز ضروری برای اعضای سازمان تجارت جهانی وجود دارد تا نقشه راهی برای توسعه قوانین و انتظام های جدید یا به روز شده پیرامون ارتباط میان تجارت و پایداری زیست محیطی وضع نمایند. به عنوان بخشی از این نقشه راه، دارای اهمیت است که اعضای سازمان، جنبه های مکانیزم تنظیم مرز کربن مرتبط با تجارت را مورد بحث و بررسی قرار دهند و روش هایی که منتج به توسعه رویه چندجانبه به سمت اهداف تغییرات اقلیمی بدون تخطی از قوانین تجارت میگردد را مدنظر قرار دهند. همچنین این امر ضروری است که اعضای سازمان، بدون درنگ پیرامون نیل به یک توافق درباره حذف موانع تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای بر کالاها و خدمات زیست محیطی و با دیدگاه دستیابی به نتایج ارزشمند تا پایان سال 2024 مذاکره نمایند. 
ضمن آگاهی از اهمیت وظیفه شما به عنوان امری سیاسی و چالش برانگیز، خاطر نشان مینماییم که شکست در سیزدهمین کنفرانس وزرای بازرگانی کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی، یک انتخاب نیست.
جامعه کسب و کار جهانی از شما درخواست می نماید تا با نشان دادن عزمی راسخ و اراده سیاسی، شرایطی را برای موفقیت، حرکت فراتر از مواضع ملی و همکاری در منافع مشترک جهانی، ایجاد نمایید و این انرژی و توانایی است که میبایست با خود به ابوظبی بیاوریم. 
لطفا اتاق بازرگانی بین المللی(ICC) را به عنوان شریکی مقتدر در راستای نیل به نتیجه‌ای موفقیت آمیز که جهان به آن نیاز دارد، در نظر بگیرید.
 اینجانب پیش از کنفرانس و طی آن در خدمت شما می باشم تا پیرامون چگونگی بهترین نحوه همکاری در کار مهم پیش روی شما  و‌ بسیج نمودن شبکه اتاق بازرگانی بین المللی متشکل از 45 میلیون کمپانی در 170 کشور در این راستا، با یکدیگر گفتگو نماییم. 
با تقدیم احترامات 
جان دنتون 
دبیرکل اتاق بازرگانی بین المللی ICC