لطفا صبر کنید

ملاقات دبیر کل ICC با رییس COP29

  • یکشنبه 13 اسفند 1402
ملاقات دبیر کل ICC  با رییس COP29

جان دنتون- دبیر کل اتاق بازرگانی بین المللی با هدف مذاکره،تبادل موضوعات مهم  و نقش حیاتی جامعه کسب و کار در روند کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد با مختار بابایف رییس بیست و نهمین کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد و وزیر اکولوژی و منابع طبیعی آذربایجان در باکو ملاقات نمود.
دنتون دراین ملاقات اظهار داشت:


بیست و نهمین کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد ارائه دهنده فرصتی مغتنم برای گسترش دستاوردهای کنفرانس دبی خواهد بود لیکن نیل موثر به این امر نیازمند ایجاد پایه و اساس برای یک سیستم و ساختار هدفمند میباشد.  


از دیدگاه جامعه کسب و کار، زمان انجام یک مذاکره جدی و وجود استراتژی جهانی پیرامون آنچه برای تغییر به سمت حرکت از میلیاردها به تریلیون‌ها منابع مقتضی برای نیل به گذار انرژی لازم می باشد، فرا رسیده است.


درحال حاضر می بایست دو مذاکره جهانی هم زمان صورت پذیرد:


•    یکی در مورد متد‌ها و روش‌های احتیاطی و 
•    دیگری درباره افزایش تامین مالی اقلیم


 توازن بیشتر میان ثبات مالی و اهداف اقلیم امری لازم و مقتضی می باشد.  


اتاق بازرگانی بین المللی ضمن ابراز امیدواری از این موضوع که حوزه ریاستی کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد و گروه 20 موضوعات فوق الذکر را مورد بحث و مذاکره قرار خواهند داد، حمایت خود را در راستای نیل به اهداف معنی دار در باکو متشکل از کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و دستیابی به تامین مالی اقلیم، اعلام می دارد.