لطفا صبر کنید

معرفی چارچوب کامل دیجیتالی سازی زنجیره تامین توسط ابتکار استانداردهای دیجیتال ICC

  • چهارشنبه 12 اردیبهشت 1403
معرفی چارچوب کامل دیجیتالی سازی زنجیره تامین توسط ابتکار استانداردهای دیجیتال ICC

ابتکار استانداردهای دیجیتال   اتاق بازرگانی بین المللی، چارچوب کاملی را برای دیجیتالی سازی زنجیره تامین براساس آمار تجزیه و تحلیل خود که پوشش دهنده تمامی 36 سند تجاری کلیدی می‌باشد، ارائه نمود. 


گزارش فوق الذکر به همراه واژه نامه داده های کلیدی تجارت، ارائه دهنده پیشرفتی مهم در تجارت دیجیتال و جمع آوری تمامی اسناد تجاری کلیدی در یک نسخه یکپارچه محسوب میگردد. 


پروژه اسناد تجاری کلیدی ارائه دهنده تجزیه و تحلیل دقیقی از 36 سند تجاری کلیدی مطرح شده در سازمان تجارت جهانی، کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد، کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه می باشد و ارائه دهنده رهنمودی ارزشمند در راستای دیجیتالی سازی هر فرآیندی در تعاملات بنگاه به بنگاه یا بنگاه به دولت در زنجیره جهانی می باشد.

36 سند تجاری کلیدی شامل موارد ذیل میگردد:

 

Sea Waybill

Bill of Lading

Packing List

Shipper's Letter of Instruction

Commercial Invoice

Purchase Order

Road Consignment (CMR) Note

Rail Consignment (CIM) Note

Air Cargo Manifest

Sea Cargo Manifest

Air Waybill

Ship’s Delivery Order

Export/Import License for Agricultural Products

Excise Guarantee

Consignment Security Declaration

Dangerous Goods Declaration

Warehouse Receipt

Cargo Insurance Document

International Veterinary Certificate

Phytosanitary certificate

CODEX Generic Model Official Certificate

Customs Declaration

Preferential Certificate of Origin

Non-preferential Certificate of Origin

Transit Accompanying Document

TIR Carnet

ATA Carnet

Customs Bond

Certificate of Inspection for Organic Products

CITES Permit/Certificate

Promissory Note (PN)

Bill of Exchange and Promissory Note

Payment Confirmation

Letter of Credit

Administrative Documents used in the Excise Movement Control System (ECMS)

Advance Ruling Application

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علاقه مندان جهت مطالعه گزارش فوق الذکر میتوانند به درگاه اینترنتی به نشانی ذیل مراجعه نمایند:

https://www.dsi.iccwbo.org/_files/ugd/8e49a6_9f8444133fc64fc9b59fc2eaaca2888e.pdf