لطفا صبر کنید

معاون وزير بازرگاني در گفت‌وگو با ايسنا: حضور اعضاي دولتي در اتاق بازرگاني با هدف تعامل بيشتر است

  • سه‌شنبه 05 اردیبهشت 1385
معاون وزير بازرگاني در گفت‌وگو با ايسنا: حضور اعضاي دولتي در اتاق بازرگاني با هدف تعامل بيشتر است