لطفا صبر کنید

مشاور كنگره آمريكا در امور خاورميانه: چين و روسيه نمي‌خواهند مجازات اقتصادي عليه ايران اعمال شود

  • شنبه 09 اردیبهشت 1385
مشاور كنگره آمريكا در امور خاورميانه: چين و روسيه نمي‌خواهند مجازات اقتصادي عليه ايران اعمال شود