لطفا صبر کنید

مذاكرات دور دوحه مي‌تواند احيا شود و تا پايان سال 2007 به نتيجه موفقيت آميزي برسد

  • شنبه 08 مهر 1385
مذاكرات دور دوحه مي‌تواند احيا شود و تا پايان سال 2007 به نتيجه موفقيت آميزي برسد