لطفا صبر کنید

مدیرکل سازمان تجارت جهانی (WTO): ابزار کارآمد مقابله با بحران اقتصادی ، پیشبرد گفت و گوهای دور دوحه است

  • یکشنبه 22 شهریور 1388
مدیرکل سازمان تجارت جهانی (WTO):  ابزار کارآمد مقابله با بحران اقتصادی ، پیشبرد گفت و گوهای دور دوحه است