لطفا صبر کنید

مجمع عمومی و انتخابات هیأت مدیره اتاق ایران و ایتالیا برگزار شد

  • یکشنبه 20 تیر 1389
مجمع عمومی و انتخابات هیأت مدیره  اتاق ایران و ایتالیا برگزار شد