لطفا صبر کنید

مجمع عمومی عادی سالانه کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی روز دوشنبه مورخ 29 شهریورماه 89 برگزار می شود

  • دوشنبه 22 شهریور 1389
مجمع عمومی عادی سالانه کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی روز دوشنبه مورخ 29 شهریورماه 89 برگزار می شود