لطفا صبر کنید

مجمع عمومي عادي سالانه كميته ايراني ICC برگزار مي‌شود

  • دوشنبه 11 دی 1396
مجمع عمومي عادي سالانه كميته ايراني ICC برگزار مي‌شود

جلسه مجمع عمومی عادی سالانه کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC Iran) در روز دوشنبه، 1396/10/18 ساعت 15:00 در سالن طبقه هشتم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار می‌شود.

 

ارائه، بررسی و تصویب گزارش عملکرد و گزارش مالی سال 1395، تجدید انتخاب یک سوم اعضای شورای کمیته ایرانی ICC و انتخاب بازرس در میان مهمترین مطالب مورد بحث در این نشست خواهد بود.

 

قابل توجه است که طبق ماده 6-5 اساسنامه کمیته ایرانی ICC، مجمع عمومی عادی این کمیته با حضور حداقل پنجاه درصد اعضا رسمیت می‌یابد و در صورت عدم احراز اکثریت، مجمع پس از نیم ساعت با تعداد اعضای حاضر، رسمی خواهد بود.

 

همچنین جلسه شورای کمیته ایرانی ICC نیز در همان روز، ساعت 14:30 (قبل از جلسه مجمع عمومی عادی سالانه کمیته ایرانی ICC) در سالن طبقه دهم ساختمان جدید اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تشکیل می‌گردد و به بررسی و تصویب گزارش مالی سال 1395 و بررسی و تصویب بودجه سال 1396 خواهد پرداخت.