لطفا صبر کنید

مؤسسه آموزشی و مطالعات تجارت جهانی IMD با مشارکت اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) برگزار می کند: همایش راهبری مسئولانه (Responsible Leadership)

  • یکشنبه 29 دی 1387
مؤسسه آموزشی  و مطالعات تجارت جهانی IMD با مشارکت اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) برگزار می کند: همایش راهبری مسئولانه (Responsible Leadership)