لطفا صبر کنید

لندن، ميزبان اجلاس بعدي كميسيون انرژي و محيط زيست ICC

  • دوشنبه 30 فروردین 1395
لندن، ميزبان اجلاس بعدي كميسيون انرژي و محيط زيست ICC

اجلاس بعدی کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی بینالمللی‌(ICC)، در تاریخ 21-20 آپریل ۲۰۱۶ برابر با 2-1 اردیبهشت ۱۳۹۵ در لندن به میزبانی ICC لندن، برگزار می شود.

 

 این اجلاس به طور همزمان با نشست کمیته انرژی و محیط زیست BIAC1 برگزار می شود.

 

موضوعات زیر در این اجلاس بررسی خواهد شد:

  • میزگرد و بحث درباره چشم اندازهای کسب و کار جهانی توافقنامه اقلیمی COP21 - تبادل بین دولت و بخش خصوصی
  • مناطق فعالیت تغییرات اقلیمی - بحث و گفتگو تعاملی
  • بررسی گزارشها و فعالیتهای اجلاس COP21
  • قیمت‌گذاری کربن و تاثیر آن در آینده کسب و کار
  • بررسی مناطق فعالیت اقتصاد سبز
  • بررسی فعالیتها و برنامههای آتی کمیسیون
1 .BUSINESS AND INDUSTRY ADVISORY COMMITTEE TO THE OECD (BIAC)