لطفا صبر کنید

كميسيون بيمه كميته ايراني ICC با ساختار و مديريتي نو تشكيل شد

  • چهارشنبه 13 مرداد 1400
كميسيون بيمه كميته ايراني ICC با ساختار و مديريتي نو تشكيل شد

اولین نشست کمیسیون بیمه کمیته ایرانی ICC به دبیری و مسئولیت جناب آقای دکتر یونس مظلومی و حضور جناب آقای دکتر محمد خزاعی، دبیرکل کمیته ایرانی ICC به صورت حضوری و با رعایت فاصله اجتماعی و پروتکلهای بهداشتی، در سالن طبقه اول ساختمان جدید اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، روز سهشنبه 5 اسفند ماه 1399 برگزار گردید.

 

با توجه به اهمیت کمیسیون مذکور و مباحث مورد رسیدگی، از شخصیت‌های مطرح و برجسته این حوزه به منظور ساماندهی و طرح مباحث مربوطه در این کمیسیون، دعوت به عمل آمده بود.