لطفا صبر کنید

كسب و كار در تلاش براي مشاركت‌هاي تحول‌آفرين

 • دوشنبه 02 مرداد 1396
كسب و كار در تلاش براي مشاركت‌هاي تحول‌آفرين

انجمن 2017 کسب و کار اهداف توسعه پایدار(SDG)

 

انجمن سیاسی سطح بالا، سازمان ملل متحد(UN)

 

بیانیه کسب و کار

 

1- این بیانیه توسط سازمان‌های پیشرو کسب و کار، موسسات بخش خصوصی و شبکه‌هایی حامی اجرای اهداف توسعه پایدار در سراسر جهان صادر شده است.

 

      2- کسب و کار از اهداف توسعه پایدار به عنوان چارچوبی برای اهداف جهانی قابل اجرا در مقابله با  مهمترین چالش‌های اجتماعی، اقتصادی و محیط زیست از ابتدا تا سال 2030 و پس از آن، حمایت می‌کند.

 

     3- تجارت نوآوری را هدایت نموده و منابع مالی را فراهم می‌سازد و همچنین به عنوان محرکی برای توسعه اقتصادی و اشتغال است. بنابراین رهبری قوی و دارای چشم انداز کسب و کار برای کسب دگرگونی مورد نیاز SDGs‌، امری ضروری است.

 

 

4- اهداف توسعه پایدار (SDGs) دیدگاهی جدید را برای تمام سطوح کسب و کارها به منظور تفسیر نیازها و اهداف جهانی در راهکارهای کسب و کار فراهم می‌سازد. این راهکارها شرکت‌ها را قادر می‌سازد تا ریسک‌ها را بهتر مدیریت نموده و تقاضای مصرف‌کننده را پیش بینی نماید. همچنین موقعیت‌هایی را در بازارهای رشد ایجاد نماید، دسترسی به منابع مورد نیاز را ایمن کند و زنجیره‌های عرضه را در راستای حرکت به سوی مسیر توسعه‌ پایدار و جامع تقویت نماید.

 

 

 

5- در حال حاضر کسب و‌کارها در حال تلاش برای داشتن تاثیر قابل توجه بر SDGs‌از جمله:  

 

 

 • توسعه درک کاملی از نحوه تفسیر فعالیت‌های آنها در زمینه اقتصاد، محیط‌زیست، و تاثیرات اجتماعی در چارچوب SDGs
 • تنظیم اهداف بلند‌پروازانه برای اجرای SDGs از جمله ایجاد رویه‌های کسب و کار مسئولانه در سراسر استراتژی‌ها و عملیات
 • مشارکت موثر در دستور کار 2030 از طریق تعهد قوی به اصول جهانی در رابطه با حقوق بشر، برابری و محیط‌زیست
 • توسعه راهکارهای کسب و کار برای نشان‌دادن چالش‌های پایداری
 • همکاری با همتایان به منظور توسعه یک دیدگاه کلی و نقشه‌راه برای تحقق بخشیدن بخش مهم تحول
 • انجام فعالیت در تمام بخش‌ها به منظور دگرگونی سیستم‌های کلی اقتصادی
 • افشای عملکرد و پیشرفت SDGs
 • دفاع آشکار از سیاست‌های کلیدی و تامین کنندگان مالی به منظور کمک به دستیابی به نقطه اوج

 

 

6- کسب وکار از رویداد سیاسی سالانه مهم UN به عنوان محلی که همه ذینفعان برای گفتگو، اشتراک بهترین رویه‌ها، گزارش پیشرفت و تقویت همکاری برای تحقق پتانسیل تحول SDGs گرد هم می‌آیند، حمایت می‌کند.

 

 

7- سرعت اجرای SDGs می بایست تسریع گردد. ما کشورهای عضو UN و سیستم آن را دعوت می‌کنیم که:

 • از چارچوب SDGs برای ایجاد فعالیت مشترک در مقیاس از طریق گفتگو و مشارکت در تمام بخش‌های اجتماعی استفاده نمایند.
 • دولت‌ها‌ را جهت قراردادن SDGs در قلب سیاست استراتژیک و تصمیم‌گیری در پشت مکانیسم صحیح برای مشارکت ذینفعان و گزارش‌گیری نتایج، تشویق کنند.
 • یک محیط سیاسی مناسب برای حمایت از نوآوری مورد نیاز SDGs، وضوح سیاست بلند‌مدت، چارچوب قانونی پایدار و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری که در تشویق مدل‌های کسب و کار امری ضروری است، ایجاد نمایند.

 

 

8- سازمان‌های کسب و کار و شبکه با دسترسی بالا:

 

 • افزایش آگاهی‌ از اهداف توسعه پایدار (SDGs)
 • ترویج و تعیین اهداف مربوط به SDGs
 • حمایت از بخش خصوصی در ایجاد ثبات در مرکز تصمیم‌گیری  و مدل‌های کسب و کار
 • دستیابی به بخش‌های مختلف و زنجیره‌های تامین برای ایجاد نقشه‌راه برای بخش‌ها و سیستم‌های تحول
 • همکاری با دولت‌ها، جامعه مدنی و تمام ذینفعان برای توسعه راهکارهای کسب و کار سازگار با محیط زیست، کارآمد و همه‌جانبه به منظور کمک به حفاظت و بازگرداندن محیط طبیعی و حمایت مردم و جوامع جهانی
 • حمایت مالی و سیاسی که به کسب و کار اجازه ترویج، نوآوری و رشد جهت دستیابی به اهداف‌SDGs  می‌دهد.

 

 • امضاکنندگان

  شورای کسب و کار سازمان ملل متحد

  انجمن GSMA

  شبکه بین‌المللی صنایع کشاورزی و مواد غذایی

  اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC)

  انجمن بین‌المللی صنعت ‌کود (IFA)

  موسسه مالی بینالمللی‌(IFC)

  اتحادیه بین‌المللی حمل و نقل جاده‌ای

  موافقت‌نامه جهانی سازمان ملل متحد

  شورای کسب و کار بین‌المللی ایالات متحده (USCIB)

  شورای تجارت جهانی برای توسعه پایدار (WBCSD)