لطفا صبر کنید

كانديداتوري الكسيس مور براي رياست ديوان داوري بين‌المللي

  • دوشنبه 24 فروردین 1394
كانديداتوري الكسيس مور براي رياست ديوان داوري بين‌المللي

اتاق بازرگاني بين‌المللي (ICC) با خرسندي الكسيس مور (Me Alexis Mourre) را كانديداي منتخب براي رياست ديوان داوري بين‌المللي ICC اعلام كرد. براي تصويب رسمي، در تاريخ 9 ژوئن 2015 (برابر با 19 خرداد ماه 1394) به شوراي جهاني ICC، در تورين معرفي خواهد شد.

 

مور از ابتداي ماه جولاي 2015 مطابق با دهم تيرماه 1394 به جانشيني جان بيچي (John Beechey) در خواهد آمد. مور همچنان علاوه بر داوري ICC فعاليت خود را به عنوان داور ادامه مي‌دهد، ولي بخش اعظمي از زمان خود را به رياست ديوان داوري بين‌المللي اختصاص خواهد داد.