لطفا صبر کنید

قيمت نفت در بازار لندن كاهش يافت

  • شنبه 02 اردیبهشت 1385
قيمت نفت در بازار لندن كاهش يافت