لطفا صبر کنید

قول وزير صنايع براي پرداخت تسهيلات 7درصدي به توليدكنندگان

  • یکشنبه 08 مرداد 1385
قول وزير صنايع براي پرداخت تسهيلات 7درصدي به توليدكنندگان