لطفا صبر کنید

فناوريهاي جديد ، موجب كاهش 50 درصدي تقاضاي جهاني نفت تا سال 2050 مي شود

  • شنبه 03 تیر 1385
فناوريهاي جديد ، موجب كاهش 50 درصدي تقاضاي جهاني نفت تا سال 2050 مي شود