لطفا صبر کنید

فراخوان سمینار چشم انداز فعالیت شرکت های خصوصی در صنعت نفت ایران در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی - 6 مهر ماه 1388

  • پنج‌شنبه 12 شهریور 1388
فراخوان سمینار چشم انداز فعالیت شرکت های خصوصی در صنعت نفت ایران در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی - 6 مهر ماه 1388