لطفا صبر کنید

فراخوان سمینار نقش فناوری اطلاعات در توسعه بنگاه های کوچک و متوسط و اثر آن در افزایش سودآوری بنگاه های بزرگ

  • پنج‌شنبه 10 دی 1388
فراخوان سمینار نقش فناوری اطلاعات در توسعه بنگاه های کوچک و متوسط و اثر آن در افزایش سودآوری بنگاه های بزرگ