لطفا صبر کنید

فراخوان سمینار روش های حفاظت و امنیت داده در مراحل ذخیره و بازیابی وانتقال داده در موسسات مالی و بازرگانی

  • چهارشنبه 14 تیر 1391
فراخوان سمینار روش های حفاظت و امنیت داده در مراحل ذخیره و بازیابی وانتقال داده در موسسات مالی و بازرگانی