لطفا صبر کنید

فراخوان سمینار «جنبش کسب و کار جهت حمایت از جامعه اطلاعاتی (BASIS)»

  • شنبه 04 دی 1389
فراخوان سمینار «جنبش کسب و کار جهت حمایت از جامعه اطلاعاتی (BASIS)»