لطفا صبر کنید

عضو كميسيون اقتصادي درگفت‌وگوباايسنا: اصلاح ساختاري بودجه در دولت و فرصت بررسي بيشتر در مجلس نقطه‌ي عطف بودجه‌ي عملياتي است

  • سه‌شنبه 05 اردیبهشت 1385
عضو كميسيون اقتصادي درگفت‌وگوباايسنا: اصلاح ساختاري بودجه در دولت و فرصت بررسي بيشتر در مجلس نقطه‌ي عطف بودجه‌ي عملياتي است