لطفا صبر کنید

صدور بیانیه ICC خطاب به اعضای سازمان تجارت جهانی (WTO) : ریسک های ناشی از ناتمام ماندن گفتگوهای تجاری دور دوحه

  • شنبه 03 مهر 1389
صدور بیانیه ICC خطاب به اعضای سازمان تجارت جهانی (WTO) : ریسک های ناشی از ناتمام ماندن گفتگوهای تجاری دور دوحه