لطفا صبر کنید

شهردار مسكو خواستار به تعويق افتادن عضويت روسيه در دبليو تي او شد

  • چهارشنبه 25 مرداد 1385
شهردار مسكو خواستار به تعويق افتادن عضويت روسيه در دبليو تي او شد