لطفا صبر کنید

شش راهكار ICC براي مبارزه با فساد در كسب و كار

  • شنبه 20 آذر 1395
شش راهكار ICC براي مبارزه با فساد در كسب و كار

اتاق بازرگانی بین المللی(ICC) ‌- نیروی محرک در مبارزه با فساد طی چندین دهه - به مناسبت بزرگداشت روز بین ‌المللی مبارزه با فساد از سوی سازمان ملل متحد در تاریخ 9 دسامبر(نوزدهم آذرماه)، شش راهکار جهت به چالش‌کشیدن مبارزه با فساد و ایجاد یکپارچگی ‌در بازارهای جهانی امروز،  به کسب و کارها ارائه نمود.

 

 

  • بند مبارزه با فساد ICC

 

اتاق بازرگانی بین المللی(ICC)، اولین سازمانی بود که مقررات مبارزه با انواع فساد را در سال 1977‌‌تدوین نمود. این مقررات در سال 2011 توسط کمیسیون مسئولیت شرکتی و مبارزه با فساد وکمیسیون مقررات ورویههای بازرگانی‌ ICC‌ بازنویسی شد. این بند، یک اقدام اصلاحی برای ایجاد اعتماد‌ میان بخش ها ‌و کنترل اقدامات مخرب ناشی از روابط است که برای تمام کسب و کارها (‌کوچک، متوسط و بزرگ) قابل استفاده است.

 

 

 

  • راهنمای آموزش اخلاق و پیروی از قوانین ICC

 

در راستای مبارزه با فساد، راهنمای آموزشی به منظور آشنایی کسب و‌کار‌ها با اطلاعات مهم درباره یکپارچگی شرکتی و پیروی از قوانین تدوین شد.  این راهنمای ضروری تمهیداتی را جهت پیروی از دستورالعمل ها در قالب‌ 17‌سر فصل موضوعی ارائه می دهد و موضوعاتی نظیر ارزیابی ریسک، آموزش و پرورش، افشاگری، تحقیقات داخلی، سرمایه گذاری مشترک و بند ضد فساد ICC را در بر می گیرد.

 

 

 

  •  ضوابط ICC در مبارزه با فساد

 

قوانین مبارزه با فساد ICC به عنوان پایه و اساس فعالیت مبارزه با فساد ICC‌، استانداردهای مهمی را در تمام تعاملات کسب و کار‌ ارائه می دهد.

این قوانین همچنین به عنوان روش خود تنظیمی مربوط به قوانین ملی مناسب و ابزار‌های بین المللی ضروری، یک اساس محکم برای رویه های توانمند و مقاوم کسب و کار را اشاعه می دهد.

 

 

 

  • دستور العمل ICC برای انجام مسئولیت شخص ثالث در مبارزه با فساد برای SME ها

 

بنگاه های کوچک و متوسط SME)) در بسیاری از اقتصادها، محرک رشد اقتصادی هستند و آنها اغلب نیازمند  ایجاد ظرفیت به منظور ایفای نقش خود در زنجیره تامین مسئولانه و رشد پایدار هستند.

این راهنمای جدید، این ارتباط را بررسی کرده و‌SME ها را جهت انجام مسئولیت از طریق ایجاد اهداف کنترل‌شده و قابل دسترس، تشویق می‌کند. همچنین ریسک‌‌ های فساد که SME ها در تعامل با تامین‌کننده شخص ثالث‌، ‌پیمانکاران و مشاوران در بخش داخلی و بین المللی با آن مواجه هستند را مدیریت می نماید.

 

 

 

  • دستورالعمل‌ هدیه و میزبانی ICC

 

از آنجایی که هدیه و میزبانی بخش متداول در رویه های بازرگانی است، ICC راهنمای شفافی جهت کمک به اطمینان کسب و کارها و تقویت سیاست فراگیر مربوط به هدیه و میزبانی تدوین کرده است.  این قوانین به‌ سادگی به تعیین ‌و تعریف عوامل ایجاد رشوه خواری جهت اجتناب از سردر‌گمی و جلوگیری از رویه های نادرست ناشی از آن می پردازد.

 

 

 

  •  دستور العمل های افشاگری شخص ثالث ICC

 

امروزه تقلب یک تهدید بزرگ در کسب و کار ‌در سراسر جهان محسوب می شود. افشاگری امری ضروری در افشای تقلب است و نقشی ارزشمند و موثر در سو رفتار شرکت های بزرگ ایفا می کند. راهنمای ICC امکان ایجاد سیاست‌های شفافی جهت تشویق به آگاهی، ایجاد آسایش برای کارمندان، گزارش دهی بدون ترس از عواقب آن را فراهم ساخته و به نوبه خود امکان رسیدگی به این مشکلات را در یک قالب یک روش مناسب پیش از ارتکاب عملی غیر قانونی را برای شرکت ها فراهم می سازد .