لطفا صبر کنید

شرکت کنندگان نخستین دوره آموزشی استخدامی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، در کلاس "آشنایی با ICC" شرکت کردند

  • سه‌شنبه 12 شهریور 1387
شرکت کنندگان نخستین دوره آموزشی استخدامی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، در کلاس "آشنایی با ICC" شرکت کردند