لطفا صبر کنید

شاخص وضعیت اقتصادی جهان به پایین ترین سطح در دو سال گذشته رسید

  • یکشنبه 13 آذر 1390
شاخص وضعیت اقتصادی جهان به پایین ترین سطح در دو سال گذشته رسید