لطفا صبر کنید

سي‌ونهمين اجلاس وزراي آسه‌آن در مالزي گشايش يافت

  • سه‌شنبه 03 مرداد 1385
سي‌ونهمين اجلاس وزراي آسه‌آن در مالزي گشايش يافت